Szakmai támogató közösség

Kiknek?

Olyan segítő szakembereknek,

– akik gyermekekkel, szülőkkel foglalkoznak

– akik nyitottak új módszerek elsajátítására

– akiknek elsődleges céljuk a felnövekvő generációk boldogsága 

– akiknek kérdésük, elakadásuk van saját területükön, és szeretnék ezt megvitatni egy befogadó/elfogadó szemléletű közösségben

– akik szívesen segítenek együtt gondolkodással, kreatív hozzászólásaikkal kollégáiknak.

Pedagógusok, terapeuták, pszichológusok, konduktorok, coach-ok, és bármely más segítő területen dolgozók.

Célok

Az utóbbi időben érik bennem, hogy létrehozzak egy olyan szakmai közösséget, ami valóban egymás segítéséről, és közös együtt gondolkodásról szól. 

Miért?

Mert azt tapasztalom, 

– hogy sokszor érezzük magunkat tehetetlenül egy-egy szituációban (pl. SNI gyerekek kezelése, a lehetőségek, környezet, társadalmi beállítódás állandó változása)

– rengeteg szakirodalom áll rendelkezésünkre, mégis alapvető problémák nincsenek tisztázva.

 – sokszor szégyennek, bukásnak érezzük, ha segítséget kell kérnünk, és inkább nem lépünk, csak őrlődünk magunkban.

Az elmúlt időszakban megtapasztalhattam, milyen egy szakmailag is támogató közegben munkálkodni, ezt szeretném tovább vinni. 

A közösség alap szemlélete az inkluzív szemlélet. Ez azt jelenti, hogy

– elfogadóan fordulunk egymás felé

– nem minősítjük egymást 

– valóban az adott problémára próbálunk megoldást találni.

Szakmai anyagok

Igyekszem a csoportban megosztani:

– saját tapasztalataimat SNI tanulókkal, demens-, és afáziás betegekkel 

– szakemberekkel készített interjúkat

– szakirodalom összegzését, adott témákban